Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
06.02.2024 13:56

Vuokon aurinkopuistokaava vireille

Juuan kunnanhallitus päätti viime viikon kokouksessaan kuuluttaa Vuokon aurinkopuiston osayleiskaava vireille. Edelleen kunnanhallitus päätti asettaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville, pyytää viranomaistahoilta tarvittavat lausunnot sekä varata kaavan osallisille mahdollisuus mielipiteen antamiseen.

Kaavoituksen esittelytilaisuus kaavan osallisille pidetään 19.2. kunnan valtuustosalissa.

Päätöksen perustelujen mukaan osayleiskaava tukee  kunnan strategian  mukaista kunnan alueen kestävän kehityksen tavoitteita ja elinvoiman uudistustavoitteita.

Hankkeella on myös mahdollisuus tukea kunnan osallisuutta tavoitteisiin, joissa Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Juuan kirkonkylän pohjoispuolella noin 18 kilometrin päässä Kiteenpuron/Vuokon alueella Nurmeksentien molemmin puolin. Suunnittelualueet ovat pääosin peltoa ja hakkuualueita, mutta länsiosassa on jonkin verran matalaturpeisia soistumia ja metsäisiä metsätalousalueita.

Suunnittelualueen alustava enimmäislaajuus on yhteensä noin 121 hehtaaria, josta varsinainen tavoiteltu aurinkovoimapuiston alue olisi noin 85 hehtaaria. Kaava-alueen rajaus ja sisältö tarkentuvat kaavatyön edetessä.