Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
26.03.2024 16:06 Vaarojen Sanomat

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin indeksikorotus

Juuan kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään indeksikorotus elokuun alussa. Hyvinvointilautakunta merkitsi viime viikon kokouksessa asian tietoonsa saatetuksi.

Korotuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 311 euroa kuukaudessa, kun se nyt on 295 euroa kuukaudessa.  Alin perittävä maksu nousee kahdella eurolla 30 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Se on enintään 124 euroa kuukaudessa, kun se nyt on 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 275 eurolla kustakin perheen alaikäisestä lapsesta.

Korotus perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja opetus- ja kulttuuriministeriön indeksitarkistuksesta antamaan ilmoitukseen.