Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
13.02.2024 17:20 Vaarojen Sanomat

Opistotalolle 200 000 euron pohjahinta

Juuan kunnanhallitus asetti maanantaina Kansalaisopiston rakennuksen julkiseen tarjouskilpailuun ja asetti kohteelle 200 000 euron pohjahinnan. Päätöksen mukaan kunnalla on oikeus hyväksyä tai hylätä kiinteistön ostotarjous.

Perustelujen mukaan kunnan intresseissä on vähentää omistuksessaan olevaa rakennuskantaa ja tarkastella strategisesti hallussaan olevia tiloja. Kokonaisuudessaan myynti noudattaa kunnanvaltuuston asettamaa kiinteistöstrategiaa, joka on voimassa 2028 saakka.

Rakennuksen tiloissa sijaitsevat Juuan kansalaisopiston toiminnot. Maaliskuussa 2022 tehtiin esiselvitys kansalaisopiston rakennuksen myynnin vaikutuksista kansalaisopiston opetuksen järjestämiseen ja kunnan kiinteistöjen käyttöön. Kunnantalon, Kotikallion ja koulun tiloissa on mahdollisuus toteuttaa kansalaisopiston toimintoja. Tilaa vapautuu tulevaisuudessa yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeiden pienentyessä kunnan omistamissa tiloissa.

Kunnanvaltuusto käsitteli rakennuksen myyntiä toukokuussa 2022 ja päätti äänin 15-8 palauttaa asian kunnanhallitukselle uuteen valmisteluun. Koska valtuuston päätös koski Kansalaisopiston rakennuksen kauppahintaa, ei aikomusta pitää rakennus kunnan hallinnassa, kunnanhallitus on ohjeistanut viranhaltijoita, että kohde tulee valmistella uudelleen myyntiin.