Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
14.05.2024 11:55 Vaarojen Sanomat

Juuan palvelualuejohtajille sijaiset

Juuan kunnanjohtaja Henri Tanskanen on päättänyt, ketkä sijaistavat palvelualueiden johtajia alle kuusi kuukautta kestävissä poissaoloissa. 

Hallintojohtaja Aki Jäppisen sijaisena toimii talouspäällikkö Ilpo Huurinainen,  hyvinvointijohtaja Virpi K. Nevalaisen sijaisena lukion- ja kansalaisopiston rehtori Joona Leinonen ja kuntarakennepalveluiden johtaja Timo Möttösen sijaisena kuntatekniikan päällikkö Jussi Heikkinen.

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen taustana on se, että kunnan toiminnan turvaaminen edellyttää toimivia sijaisuusjärjestelyjä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella palvelualuejohtajalla on oltava määrättynä sijainen, joka hoitaa tehtävää varsinaisen viranhaltijan ollessa poissa tai esteellinen.

Kunnanhallitus määrää yli kuusi kuukautta kestävät sijaisuudet.