Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
16.05.2019 06:00 Vaarojen Sanomat

Biokaasusta vaihtoehto autojen polttoaineeksi

Juuassa selvitellään parhaillaan mahdollisuuksia tuottaa ja jalostaa biokaasua karjataloudessa syntyvästä lietelannasta. Muualta saatujen kokemusten perusteella kannattavinta olisi valmistaa biokaasusta edelleen liikenteessä käytettävää biometaania. Alustavien laskelmien mukaan Juuassa olisi mahdollista tuottaa biokaasua jopa 300 autolle 20 000 kilometrin vuosiajoa varten.