Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
02.05.2023 10:53 Vaarojen Sanomat

Valtuusto hyväksyi Lengonniemen kaavamuutoksen

Juuan kunnanvaltuusto hyväksyi Pielisen rantaosayleiskaavan muutoksen Ylä-Mäkelä- ja Lari-tiloilla. Kaavamuutosalueet sijaitsevat yksityisen maanomistajan tiloilla Juuan kylän ja Paalasmaan kylissä.

Kaavamuutoksella yksi lomarakennuspaikka siirretään paremmin rakennettavaan sijaintiin, matalan lahden kohdalta syvemmän ja kiinteän rannan kohdalle, saman maanomistajan eri tilojen välillä.

Muutoksen kaavaehdotus oli nähtävillä 15.2.-17.3.2023 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Karjalan ely-keskukselta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja Pohjois-Karjalan vastuumuseolta.

Ely-keskus toi lausunnossaan esille kaavaehdotuksen käsitteiden yhdenmukaisuuden. Nämä on korjattu kaavakarttaan. Muilla viranomaistahoilla ei ollut lausuttavaa.

Yhtään muistutusta ei tullut.