Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
06.07.2022 15:50

Uusi kaivosvaraus Juuan ja Polvijärven alueelle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain perusteella hyväksynyt FinnCobalt Oy:n varausilmoituksen Juuan ja Polvijärven rajalla sijaitsevalle Saramäen alueelle. Varauksen voimassaolo päättyy 2.5.2024.

Varausalueen pohjoisosa ulottuu Juuassa Mutkan, Otravaaran ja Kuusivaaran eteläpuolelle jatkuen Polvijärven Lehtovaaraan.

Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan kuparia, sinkkiä, kobolttia, nikkelia, rautaa ja rikkiä. Varaajan suunnitelmissa on ensimmäisenä selvittää alueella aiemmin tehdyt työt ja niiden tulokset. Niiden perusteella varaajalla on suunnitelmissa tehdä mahdollisesti geofysikaalisia mittauksia ja lohkare-etsintää.

Varaajan suunnitelmissa on myös mallintaa ja tutkia alueella tunnetun Saramäen esiintymän hyödyntämismahdollisuudet sekä selvittää aiemman kairausaineiston saatavuus ja käyttökelpoisuus rikastuskokeisiin.

Varaajan suunnitelmissa on jättää malminetsintälupahakemus kahden vuoden kuluessa varausilmoituksen jättämisestä.