Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
27.04.2022 11:49

Tuula Lohtander työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattoriksi

Sosionomi (AMK) Tuula Lohtander on valittu Juuan kunnan määräaikaiseen ja osa-aikaiseen työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattorin tehtävään. Valinnan teki kunnanjohtaja Henri Tanskanen viranhaltijapäätöksenä.

Työllisyyskoordinaattorin tehtävänä on toimia linkkinä kunnan eri toimialoille työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä ja toimia yhteistyössä muun muassa etsivän nuorisotyön kanssa. Edelleen työllisyyskoordinaattori tekee yhteistyötä erilaisten työllisyysprojektien kanssa ja osallistuu moniin työllistymisen edistämiseen liittyviin toimintoihin kunnassa. Työtehtäviin kuuluu lisäksi työllistämiseen liittyvistä maksatuksista, tilityksistä ja raportoinnista huolehtiminen.

Samassa yhteydessä työllisyyskoordinaattorille lisättiin selkeyden vuoksi maahanmuuttoon liittyvät koordinointitehtävät. Kyse on maahanmuuttajien työllisyyteen liittyvistä yhteistyöjärjestelyistä.

Tehtävän määräaikaisuus kestää ensivaiheessa 31.12.2022 asti. Tuolloin kunnilla on perusteellisempi näkemys muun muassa siitä, millaisia toimintaympäristön muutoksia kuntiin lopulta kohdistuu, kun työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle.

Juuan kunnan nykyinen työllisyyskoordinaattori on ilmoittanut jäävänsä perhevapaalle toukokuussa 2022 ja palaavansa samalla Juuan kunnan kansalaisopiston tehtävään.