Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
14.12.2022 11:14 Vaarojen Sanomat

Tanja Soininen Juuan kunnan viestintäassistentiksi

Juuan kunnan viestintäassistentin määräaikaiseen työsuhteeseen on valittu Tanja Soinisen. Tehtävä alkaa 2.1.2023 ja jatkuu 31.12.2023 saakka.

Valinnan teki kunnanjohtaja Henri Tanskanen viranhaltijapäätöksellä.

Juuan kunta haki määräaikaiseen työsuhteeseen viestintäassistenttia, jonka palkkaukseen kunnanvaltuusto on hyväksynyt määrärahan.

Määräaikaan mennessä saapui 15 hakemusta, joista neljä haastateltiin. Haastatteluihin otettiin sellaiset henkilöt, jotka koulutuksensa tai aiemman työkokemuksensa kautta voisivat helposti omaksua viestintäassistentin tehtävät.

Tanja Soinisen ehdottomina etuina pidetään pitkäaikaista kokemusta ammattilaisvalokuvaajana, graafisten ohjelmistojen syvää tuntemusta, haastattelussa esiintuotuja kehittämisideoita kunnan graafisen ilmeen toteuttamiseksi ja aloitteita kunnan viestinnän edistämiseksi.

Kyseessä on täysin uusi tehtävä Juuan kunnassa, ja se täytetään määräaikaisena. Määräaikaisuuden loppupuolella tehdään arvio tehtävän jatkosta ja suhteutetaan se käynnissä olevaan organisaatiotarkasteluun.