Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
01.08.2023 14:12 Vaarojen Sanomat

Täyttölupa matemaattisten aineiden lehtorille

Juuan kunnanjohtaja Henri Tanskanen on myöntänyt täyttöluvan perusopetuksen ja lukion matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virkasuhteeseen. 

Päätöksen perustelujen mukaan laadukkaan sivistystyön toteuttaminen edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja.

Täyttölupaa pyysi lukion- ja kansalaisopiston rehtori.