Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
22.08.2023 12:25 Vaarojen Sanomat

Täyttölupa kemian ja fysiikan lehtorin viralle

Juuan kunnanjohtaja Henri Tanskanen on myöntänyt täyttöluvan perusopetuksen ja lukion  yhteisen kemian ja fysiikan lehtorin virkaan. Päätöksen perustelujen mukaan laadukkaan sivistystyön toteuttaminen edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja.

Perusopetuksen ja lukion yhteisen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka on ollut täyttämättä viranhaltijan irtisanouduttua tehtävästä kesän aikana. Kunnanjohtaja on antanut täyttöluvan määräaikaiseen virkasuhteeseen, ja kyseinen avoin virka on täytetty määräajaksi 7.8.–3.9. hyvinvointijohtajan päätöksellä.

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto päätti viime viikolla muuttaa perusopetuksen ja lukion yhteisen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran virkanimikkeen muotoon perusopetuksen ja lukion yhteinen kemian ja fysiikan lehtori.

Jatkossa matemaattisten aineiden aineryhmän opettajien tunnit tulevat pysymään pitkällä aikavälillä tasolla, joka edellyttää, että kyseinen lehtorin virka tulee täyttää edelleen vakituisesti. Talousarvioon on varattu kyseisen lehtorin palkka.