Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
03.10.2023 11:12

Täyttölupa Juuan vapaa-aikakoordinaattorin toimelle

Juuan kunnanjohtaja Henri Tanskanen on myöntänyt täyttöluvan vapaa-aikakoordinaattorin kokoaikaiselle toimelle. Tehtävä täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2024 alkaen.

Päätöksen perustelujen mukaan liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden laadukas toteuttaminen vaatii riittäviä resursseja. Kunnan lakisääteisenä velvollisuutena on hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen, ja lisäksi hyvinvoinnin lisääminen on yksi kuntastrategian tavoitteista. Vapaa-aikakoordinaattorin resurssi on perusteltu toteutettaessa kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluvaa ehkäisevää päihdetyötä.

Vapaa-aikakoordinaattori toimii liikunnanohjaajan työparina.