Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
21.04.2021 16:19

Siun sotelle 400 000 euron ylimääräinen maksuosuus

Juuan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Siun soten ylimääräisen maksuosuuden hyväksymistä kuntayhtymän alijäämien kattamiseksi. Juuan kunnan ylimääräinen maksuosuus olisi noin 400 000 euroa.

Juuan kunnan viime vuoden tilinpäätöksessä ylimääräiseen

maksuosuuteen on jo huomioitu. Tilinpäätös sisältää tarkoitukseen 413 000 euron

varauksen. Talouspäällikkö Jere Laineen laskelmien mukaan lopullinen

Juuan ylimääräinen maksuosuus jää hieman tätä pienemmäksi, noin 400 000 euroon.

 

Kunnanhallituksen esityksen mukaan voimassa olevaan

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimusta

muutetaan niin, että siihen lisätään ylimääräistä maksuosuutta koskeva pykälä. Kyseisessä

lisäpykälässä todetaan, että ”poiketen siitä, mitä perussopimuksessa on sovittu

alijäämän kattamisesta, jäsenkunnat maksavat vuonna 2021 perussopimuksen mukaan

määräytyvien maksuosuuksien lisäksi ylimääräisen maksun, jolla katetaan

kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen mukainen kumulatiivinen katettava

alijäämä”.

 

Ylimääräisellä maksulla katetaan Siun sotelle vuosina

2018-2020 kertynyttä alijäämää. Siun soten vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan

katettava alijäämä on 2,4 miljoonaa euroa, vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan

6,84 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöstä koskevien tietojen mukaan

katettava alijäämä on kasvanut 12,2 miljoonaan euroon.

 

Ylimääräinen maksu esitetään jaettavaksi vuosilta 2018-2019

kertyneen alijäämän osalta kyseisten vuosien sosiaali- ja terveyspalvelujen

nettokustannusten suhteessa. Vuoden 2020 katettavan alijäämän kasvun osalta

jakoperusteeksi on esitetty asukaslukua, koska valtion tukitoimet ovat vuoden

2020 osalta kohdistuneet suurelta osin asukasluvun suhteessa.