Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
02.02.2022 10:22

Seurakuntapastorin virkavapaus jatkuu

Juuan seurakunnan kirkkoneuvosto puoltaa virkavapauden myöntämistä seurakuntapastori Erika Kyytsöselle ajalle 1.4.2022-3l.l0.2023. tuomiokapitulille antamassaan lausunnossa.

Kyytsönen haki palkatonta virkavapautta edellä mainitulle 18 kuukauden ajalle edellyttäen, että Joensuun yhteinen kirkkoneuvosto kutsuu hänet hoitamaan kehitysvammatyön papin viransijaisuutta 31.l0.2023 saakka.

Tuomiokapituli päättää seurakuntapapin yli kahden kuukauden virkavapaasta.

Edelleen kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille viranhoitomääräyksen antamista vs. seurakuntapastori Elisa Hakalalle ajalle 1.4.2022-31.10.2023. Hakala on hoitanut seurakuntapastorin viransijaisuutta 8.11.2021 alkaen. Hän on antanut myöntävän vastauksen kysymykseen, voisiko hän jatkaa tehtävässä 1.4.2022 jälkeen.

Tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen sijaisena seurakuntapastorin virkaa hoitavalle papille. Ennen viranhoitomääräyksen antamista seurakunnalle varataan mahdollisuus antaa lausunto ehdokkaista.