Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
30.05.2023 12:04 Vaarojen Sanomat

Retulahden asemakaavatyö käyntiin

Juuan kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Retulahden asemakaavatyön. Päätöksen perustelujen mukaan asemakaavoituksella on tarkoitus mahdollistaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti palveluja ja virkistäytymistä tukeva monipuolinen satama - Juuan portti Pieliselle. Retulahden sataman kehittäminen vastaa Juuan kunnan strategisia tavoitteita.

Juuan kunta on Vetovoimaa Pielisestä -hankkeessa selvittänyt Retulahden sataman soveltuvuutta virkistys- ja matkailukäyttöön. Sataman konseptisuunnitelman, jonka taustalla on Kolin iso kuva 2050 -suunnitelma, myötä on kartoitettu alueen potentiaalia sekä  käyttäjien ja yrittäjien tarpeita satamassa. Esiselvityksessä tutkittiin ranta-alueen ja vesistön kunto, laivaväylän rajoitukset, rannan soveltuminen rakentamiselle sekä alueen vaatimat liikennejärjestelyt.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kuulutti asemakaava vireille sekä asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville elokuun 2023 loppuun saakka.

Kaavoituksesta ja maankäytöstä vastaavalle tekniselle johtajalle annettiin valtuudet valita konsultti asemakaavan laatimiseksi.