Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
24.05.2023 12:01

Palvelustrategialuonnos halutaan uuteen valmisteluun

Juuan kunta esittää, että palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma palautetaan takaisin valmisteluun. Tarkoitus on, että vähintään nykyiset palvelut turvattaisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Potilasturvallisuuden vuoksi akuuttivastaanotto tulee säilyttää riittävillä aukioloajoilla. Myös aukiolojen pidentämistä arkisin tulee jatkaa, jolloin vältytään ruuhkilta muissa yksiköissä.

Röntgenin ja erikoislääkäripalveluiden säilyttäminen tulee

säilyttää jatkossakin, sillä se vähentää merkittävästi kuvantamisiin

matkustamista. Lisäksi laboratorio- ja suunterveyden palveluiden säilyminen

paikkakunnalla tulisi turvata.

 

Juuan kunnan keskeisenä huomiona, on että

palvelustrategiassa tulee turvata ikäihmisten sekä vammaisten mahdollisuus asua

kotipaikkakunnallaan lähellä omaisiaan riittävin palveluin.

 

Juuan kunta pitää tärkeänä, että perhepalveluiden

kokonaisuus huomioidaan. Oppilas- ja opiskelijahuolto sekä ennaltaehkäisevät ja

korjaavat perhepalvelut tulee olla tehokkaasti yhdistettynä kuntien tarjoamiin

varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan palveluihin.

 

Yksityistä palvelutuotantoa on saatavilla pääosin vain

Joensuussa. Nyt esitetyn mallin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita

keskitetään paikkakunnille, joissa on yksityisiä palveluntuottajia, ja

palveluita vähennetään alueilta, joissa yksityisiä vaihtoehtoja ei ole

saatavilla. Tämä luo alueellista eriarvoistumista.

 

Juuassa asutus on harvaa ja välimatkat pitkiä. Täällä

ei myöskään ole julkista liikennettä tarjolla niin, että hoitoon pääsy

toteutuisi ongelmattomasti ja viiveettä. Juuassa asuu useita ikäihmisiä,

vammaisia sekä vähävaraisia lapsiperheitä, joilla ei ole mahdollisuutta

matkustaa sosiaali- ja terveyspalveluiden äärelle toiseen maakuntaan.

Paikkakunnalla työskentelevä lääkäri palvelisi parhaiten kuntalaisten tarpeita

etenkin, kun hoitajat tuntevat potilaat.

 

Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun toimivuus reuna-alueilla

on ehdotonta. Palvelustrategiassa ja palveluverkkosuunnitelmassa nyt esitetyt

muutokset siirtäisivät niitä entisestään kauemmaksi asiakkaasta harvaan asutuilla

alueilla.

Hyvinvointialueelle on säädetty velvollisuus vastata

hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta sekä

niiden yhdenvertaisesta saatavuudesta. Osittaisena ratkaisuna hyvinvointialue

tarjoaa digitaalisia palveluja, mutta on syytä huomata, ettei kaikkialla

harvaan asutuilla alueilla tai ikäihmisillä ole tarvittavaa taitoa ja

yhteyksiä.

Palveluskenaarioissa on myös syytä huomioida Kolin ja

Ahmovaaran alueen kehittyminen. Kolin matkailualueelle on viime vuosien aikana

kehittynyt uutta matkailuun perustuvaa liiketoimintaa ja alueella vierailevien

viipymä tulevaisuudessa tulee lisääntymään edelleen ja palveluntarve alueella

kasvaa. Erityisesti tarve kasvaa terveyspalveluiden, ensihoidon,

pelastustoimen ja perhepalvelujen osalta.

 

Palvelustrategiassa ja palveluverkkosuunnitelmassa esitetyt

toimenpiteet jouduttavat maaseutumaisten kuntien tyhjentymistä sekä

eriarvoistavat eri osissa asuvia ihmisiä. Ratkaisuvaihtoehtojen kustannuksia

sekä niiden vaikutusta ei myöskään voida ennalta arvioida.