Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
14.12.2022 11:07 Vaarojen Sanomat

Nuorten työpajatoiminta loppuu Juuasta

Juuan kunnanhallitus on hyväksynyt Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy:n irtisanomisilmoituksen, joka koskee nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä Juuassa. Työpajatoiminta päättyy 31.1.2023.

Jatkossa nuorten asioita Juuassa hoitavat perusnuorisotyön lisäksi etsivä nuorisotyö sekä vakituisesti palkattu koulunuorisotyöntekijä Poikolan koulun ja lukion normaalin oppilashuollon lisäksi.

Hyvärilä irtisanoi Juuan sopimuksen marraskuussa työpajatoiminnan muutoksen sekä Juuan työpajan työntekijän irtisanoutumisen takia. Juuan työpajan toimintaa on kolmen viimeisen vuoden ajan hoitanut yksi työntekijä.

Rahoituksen hakemista ja  pajatoiminnan jatkamista Juuan kunnan omana toimintana ei ole nähty perusteltuna. Lisäksi pienten työpajojen toimintaedellytykset tulevaisuudessa ovat ylipäätään hyvin epävarmoja, eikä aluehallintovirasto myönnä rahoitusta yhden työntekijän työpajoille.

Nuorten määrä Juuan työpajalla on ollut laskussa. Nuoret, jotka tällä hetkellä ovat Juuan työpajan asiakkaina, ovat Nurmeksen Riverian opiskelijoita ja saavat tarvittaessa ohjausta oppilaitoksen oman tukitoiminnan avulla ja voivat myös käyttää Nurmeksen nuorten työpajan palveluita.

Työpajatoiminta kokonaisuudessaan on murroksessa, nuorten ikäluokat pienenevät ja erilaisia tukitoimenpiteitä nuorten kannattelemiseksi järjestelmissä on lisätty esimerkiksi työ- ja elinkeinopalvelujen ja erilaisten työllisyyttä edistävien hankkeiden avulla.

Oppivelvollisuuden laajeneminen toiselle asteelle vähensi pajatoimintaan ohjautuvien nuorten määrää ja työttömät, alle 25-vuotiaat nuoret ilman toisen asteen koulutusta, ohjataan ensisijaisesti opiskelemaan. Opintoihin hakeutuminen ja siirtyminen on myös joustavampaa jatkuvan haun myötä. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, joka on tarkoitettu nuorille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa, ja jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta, on myös vähentänyt pajamaista ohjaustarvetta.