Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
02.03.2022 13:55

Nuorison edustaja lautakunnan kokouksiin

Juuan kuntarakennelautakunta on hyväksynyt nuorisovaltuuston edustajan osallistumisen kokouksiinsa. Nuorisovaltuuston edustajana toimii Aada Reijonen.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus

lautakunnan kokouksessa, ellei lautakunta tapauskohtaisesti toisin päätä.

 

Kunnan hallintosääntö ei anna mahdollisuutta asettaa

lautakuntaan pysyvää edustajaa, mutta tapauskohtaisesti nuorisovaltuuston

edustaja voi osallistua kokoukseen.

 

Kuntarakennelautakunnan päätös on voimassa vaalikauden

loppuun vuoteen 2025.