Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
11.10.2022 10:58

Nunnanlahden kaavamuutosehdotus nähtäville

Juuan kunnanhallitus on päättänyt asettaa nähtäville Pielisen rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen Louhiranta- ja Lähteelä-tiloilla. Kaavamuutosalue sijaitsee yksityisen maanomistajan tiloilla Nunnanlahdessa.

Luonnosvaiheessa kaavamuutoksesta ei jätetty yhtään mielipidettä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla ja Pohjois-Karjalan vastuumuseolla ei ollut lausuttavaa kaavamuutoksesta. Ely-keskus kiinnitti huomiota rakennusoikeuden lisäykseen ja sen suhdetta rakennuspaikkojen haltioiden yhdenvertaisuuteen. Tähän on otettu kantaa päätöksen perusteluissa.

Perustelujen  mukaan rakennusoikeuden lisäys verrattuna entiseen on normaalikäytäntö Pielisen rantaosayleiskaavan muutoksissa, koska kaava on vuodelta 2000. Kaava ei myöskään täytä nykypäivän vaatimuksia. Jokaisella rakennuspaikan omistajalla on mahdollisuus hakea kaavamuutosta, jos rakennusoikeus ei ole riittävä.

Edelleen kunnanhallitus päätti pyytää kaavaehdotuksesta asianomaisten viranomaistahojen lausunnot.