Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
15.06.2022 13:13

Nissinen jatkaa musiikinopettajan sijaisena

Juuan kansalaisopiston musiikinopettajan sijaisuutta on valittu hoitamaan Anu-Kaisa Nissinen ajalle 1.8.-31.12.2022. Kevätlukukaudella 2023 hän hoitaa sijaisuuteen kuuluvat opetustunnit tuntiopettajana, ja siitä tehdään erillinen työsopimus. Sijaisuusvalinnan teki kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Marja Kononen viranhaltijapäätöksenä.

Kansalaisopiston musiikinopettaja Heidi Karhusen sijaistustarve jatkuu lukuvuonna 2022-23. Nissinen on hoitanut Sijaisuutta jo kevätlukukaudella 2022. Koska Karhunen on palaamassa virantoimitukseen kevätlukukauden aikana, sijaisuusjärjestely tehdään kaksiosaisena. Nissinen jatkaa syyslukukauden 2022 kokoaikaisesti musiikinopettajan sijaisena ja kevätlukukaudesta 2023 tehdään erillinen tuntiopettajan työsopimus sijaisuuteen kuuluvista opetustunneista.