Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
05.09.2023 11:54

Loputkin Kivikeskuksesta eurolla Juuan kunnalle

Juuan kunnanhallitus on hyväksynyt Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian tarjouksen Kivikeskuksen vähemmistöosuuden ostamisesta. Riveria tarjosi omistamaansa 27 prosentin osuutta Kivikeskuksesta kunnalle yhden euron kauppahinnalla.

Päätöksen perustelujen mukaan vähemmistöosuuden ostamiselle

on sekä kunnan että kuntayhtymän osalta painavat perusteet. Vaikka Juuan

kuntaan kohdistuvat taloudelliset vastuut ylläpitojen ja muiden sellaisten

kulujen osalta nousevat vähemmistöomistajan poistumisen myötä, ei nykyinen tila

ole tarkoituksenmukainen kummankaan omistajan kannalta.

 

Rakennus tuli osittain koulutuskuntayhtymän haltuun

silloisten koulutuksellisten intressien myötä. Riveria on maksanut

omistusosuutensa verran käyttökustannuksia, jotka viime vuodelta olivat noin 25

000 euroa. Energiahinnan tultua alas 2023, käyttökustannukset ovat

pienentyneet. Suurin osa kustannuksista muodostuu rakennuksen lämmittämisestä

sähköllä.

 

Kunta ei pääomistajana ole voinut rajoituksetta toimia

loukkaamatta vähemmistöomistajan asemaa. Juuan kunta on taas osaomistajana

koulutuskuntayhtymässä, ja tältäkin kannalta on katsottu, ettei

koulutuskuntayhtymä omista sellaista omaisuutta, joka ei sen toiminnan kannalta

ole välttämätöntä.

 

Rakennus tarvitsee tehdyn selvityksen mukaan säännöllistä

kunnossapitoa, vaikkakaan ei välttämättömiä suuria investointeja. Rakennuksen

yleiskunto on hyvä. Kunnalla on intressi nykyisten vuokravastuidensa nojalla

pitää rakennuksesta ja sen ympäristöstä huolta.

 

Hyväksymällä kauppa kunta voi vapaasti valita, miten se

kehittää Kivikeskusta valtuuston antamien linjausten mukaisesti. Samalla

haastava hallinnanjakosopimus purkautuu ja kunta voi tarjota esimerkiksi

yrityksille vapaana olevia tiloja.