Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
24.05.2022 09:16

Lisämäärärahaesitys maanhankintaan

Juuan kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaa muutettaisiin. Hallitus esittää, että tekniselle hallinnolle varattaisiin 150 000 euron määräraha maa-alueiden hankintaan.

Investointiosan määrärahamuutosta esitti alun perin tekninen toimi. Muutoksella mahdollistetaan tarvittaessa sujuvat maanhankinnat elinkeino- tai yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin.

Voimassa olevassa investointiohjelmassa teknisen hallinnon alle on varattu maa-alueiden hankintaan suunnitelmankaudella 2022-2024 vuosittain 50 000 euroa eli yhteensä 150 000 euroa.