Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
28.03.2023 12:11

Lisämääräraha Uusi-Kolin vedenottamolle

Lieksan kaupunginvaltuusto on myöntänyt vesihuoltoliikelaitoksen ja kaupunginhallituksen esitysten mukaisesti Uusi-Kolin vedenottamon alkaloinnin investointiin vuodelle 2023 125 000 euron määrärahan. Alkuperäiseen investointisuunnitelmaan verrattuna määräraha on 25 000 euroa suurempi. Perusteena lisämäärärahalle on alkuvuodesta 2023 saatu kustannusarvion tarkennus, jossa näkyy yleisen kustannustason nousu.

Kolilla on aktiivisessa käytössä Loma-Kolin vedenottamo,

jolle on lupaehdoissa määritelty 250 kuutiometrin otto vuorokaudessa.

 

Merilänrannan pohjavesialueella on jo rakennettuna toinen,

Uusi-Kolin vedenottamo, jolla on niin ikään 250 kuution lupaehto

vuorokautiselle vedenotolle. Vedenottamo ei ole ollut käytössä, mutta se

halutaan mahdollisimman pian jatkuvaan ajoittaiseen käyttöön alueen

vedenottovalmiuden varmistamiseksi.

 

Ramboll Oy on tehnyt suunnitelman vedenottamon

laajentamisesta. Laajentamishanke toteutetaan pilkottuna osakokonaisuuksina,

joita ovat vedenottamorakennuksen laajentaminen, laitteistojen hankinta ja

asennus, sähkötyöt, sekä automaatiotyöt. Osakokonaisuudet kilpailutetaan

erikseen.

 

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi maaliskuun alussa

hankkeen suunnitelmat sekä niiden kustannusarviot. Hankesuunnitelman hyväksymisen edellytyksenä oli, että

Lieksan kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahan.