Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
28.03.2023 12:16

Lengonniemen kaavamuutos valtuustolle

Juuan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi Pielisen rantaosayleiskaavan muutoksen Ylä-Mäkelä- ja Lari-tiloilla. Kaavamuutosalueet sijaitsevat yksityisen maanomistajan tiloilla Juuan kylän ja Paalasmaan kylissä.

Kaavamuutoksella

yksi lomarakennuspaikka siirretään paremmin rakennettavaan sijaintiin, matalan

lahden kohdalta syvemmän ja kiinteän rannan kohdalle, saman maanomistajan

eri tilojen välillä.

 

Muutoksen kaavaehdotus oli nähtävillä

15.2.-17.3.2023 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot

Pohjois-Karjalan ely-keskukselta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja

Pohjois-Karjalan vastuumuseolta.

 

Ely-keskus toi lausunnossaan esille

kaavaedotuksen käsitteiden yhdenmukaisuuden. Nämä on korjattu kaavakarttaan.

Muilla viranomaistahoilla ei ollut lausuttavaa.

 

Yhtään muistutusta ei jätetty.