Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
14.09.2022 13:50

Lainaesitys Paalasmaan kyläyhdistykselle

Juuan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Paalasmaan kyläyhdistykselle myönnettäisiin yhteensä 3 500 euron antolaina kylätaloremontin väliaikaisrahoitukseksi. Esitettyjen lainaehtojen mukaan korkoa ei perittäisi ja laina olisi maksettava takaisin viimeistään 31.12.2023.

Kotiseutuliitto on myöntänyt kylätalon korjaukseen avustusta 14 000 euroa, josta avustuksesta kyläyhdistys on saanut 10 500 euroa. Loppuosa 3 500 maksetaan korjauksen valmistuttua.

Kyläyhdistys maksaa 3 500 euron väliaikaisrahoituksen takaisin Juuan kunnalle heti saatuaan Kotiseutuliiton myöntämän avustuksen 3 500 euron loppuosan.

Juuan kunnanvaltuusto on vuonna 2012 tehnyt periaatepäätöksen hankeaikaisesta rahoituksesta Leader-hankkeissa. Kylätalon korjaus ei ole Leader-hanke, joten päätösvalta asiassa kuuluu kunnanvaltuustolle.