Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
19.05.2021 15:44

Kyläkoulujen lakkauttaminen valtuustolle

Juuan kunnanhallitus esittää hyvinvointilautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että Nunnanlahden ja Vihtasuon koulut lakkautetaan 1.8.2022 alkaen ja koulujen koulussakäyntialueet yhdistetään Poikolan koulun koulussakäyntialueeseen. Esitys perustuu kouluverkkoselvitykseen ja Juuan kunnan kuntastrategian linjaukseen.

 

Edelleen hallitus esittää lautakunnan ehdotuksen mukaisesti,

että Nunnanlahden ja Vihtasuon koulujen yhdistymisestä aiheutuvat

kustannusvaikutukset huomioidaan vuoden 2022 talousarvion valmistelussa. Koulujen

lakkauttamispäätöksen jälkeen käynnistetään näiden koulukiinteistöjen

tulevaisuuden ja myynnin valmistelu. Tässä yhteydessä käydään neuvonpitoa

paikallisten toimijoiden kanssa tavoitteena ratkaisut ja toteutus kuluvan vuoden

aikana.

 

Kyläkoulujen lakkauttamisesta päättää lopullisesti ensi

maanantaina kokoontuva kunnanvaltuusto.