Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
23.02.2022 11:10

Kuntastrategiassa painoa veto- ja pitovoimaan

Juuan kunnan seuraava kuntastrategia vuosille 2022-2026 on valmistelussa. Valmistelua varten on järjestetty valtuustoseminaari, ja myös muita toimielimiä, neuvostoja, toimikuntia ja nuorisovaltuustoa kuullaan. Kuntalaisten kuuleminen tapahtuu kuntalaiskyselyn ja -illan avulla.

Hyvinvointilautakunta painotti tiistain kokouksessaan kuntastrategian valmisteluun lukuisia asioita. Kunnan veto- ja pitovoimaa on ylläpidettävä ja työperäinen kuntaan muutto on tehtävä houkuttelevaksi. Asuntokantaa on myös parannettava ja opiskelijoille tarjottava soluasuntoja. Nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä ja tarjottava koulutusmahdollisuuksia.

Tavoitteena on positiivinen yhteisöllisyys ja esteetön palveluiden saavutettavuus, väestöpohjan ja ikärakenteen huomioiminen sekä ikäihmisten ja vammaisten palveluiden turvaaminen. Kehittämiseen on lautakunnan mukaan hyödynnettävä myös hankerahoituksia.