Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
21.09.2022 12:13

Kolin vesihuolto yhteisinvestointina

Lieksan kaupunginhallitus ehdottaa vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti, että Kolin kylän asuntoalueen osalta vesihuolto rakennetaan yhteisinvestointina kuntatekniikan kanssa. Alueen rakentaminen yhteisinvestointina arvioidaan  tulevan kokonaiskustannuksiltaan edullisemmaksi.

Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi uuden Kolin vesihuoltoa koskevan investointiprojektin avaamisen. Sisältönä on Kolin alueen vesi- ja viemäriverkostojen nykytilan tarkastelu ja verkoston mallinnus.

Edelleen valtuustolle esitetään, että 20 000 euroa kohdennettaisiin uudelle investointiprojektille Kolin vesi- ja viemäriverkon saneerausinvestointien määrärahoista.

Investoinnin toteutumisen aikataulua tarkennetaan osavuosiraportti 2/2022 yhteydessä.

Uudelleen kohdennettu sisältö voidaan toteuttaa varattujen kokonaismäärärahojen puitteissa.