Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
03.02.2022 10:44

Kiinteistötyöryhmä pohtimaan Polvelan leirikeskusta

Juuan seurakunnan kirkkoneuvosto nimesi viime viikon kokouksessaan erityisen kiinteistöstrategiatyöryhmän.

Työryhmän tehtävänä on ensinnäkin selvittää riittävällä laajuudella Polvelan leirikeskuksen kunto jo aiemmin tehtyyn kuntotarkastukseen ja selvityksiin nojaten. Edelleen tehtävänä on selvittää leirikeskuksen tilojen kunnostamisen mahdollisuudet ja kustannukset sekä kolmantena seurakunnan leiritoiminnan vaihtoehtoiset pitopaikat ja kustannusvaikutukset. Työryhmän tulee saattaa työnsä päätökseen syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Kirkkoneuvosto hyväksyi viime marraskuun kokouksessaan Juuan seurakunnan strategian 2027. Strategia-asiakirjaan sisältyvä kiinteistöstrategia palautettiin kuitenkin uudelleen valmisteltavaksi. Keskustelussa tuli ilmi, että Polvelan leirikeskuksen tilanteeseen tarvitaan lisäselvityksiä. Selvityksen laatimista varten tarvitaan riittävästi aikaa sekä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden perehtymistä.

Kiinteistötyöryhmään nimettiin kirkkoherra Mikko Huhtala, kasvatuksen ohjaaja Tiina Reijonen, seurakuntamestari Arja Tolvanen, talouspäällikkö Tanja Kallinen, nuorten vaikuttajaryhmän edustajana Emma Inkinen, kirkkoneuvoston jäsenet Mauri Kukkonen, Jarkko Tuononen ja Eija Meriläinen sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jussi Huttunen. Työryhmän koollekutsujana toimii kirkkoherra Mikko Huhtala.

Lisäksi työryhmä voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita.