Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
19.06.2023 13:38 Vaarojen Sanomat

Juukaan 88 hirvenpyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Juuan riistanhoitoyhdistyksen alueelle 88 hirvenpyyntilupaa tulevan syksyn metsästyskaudelle. Vuosi sitten hirvilupia oli käytössä 91.  

Koko Pohjois-Karjalaan myönnettiin 998 hirvenpyyntilupaa, jolla on mahdollista metsästää noin 1 300 hirveä. Lupamäärä on 16 prosenttia pienempi kuin edellisellä metsästyskaudella.

Pyyntilupien määrä pienenee kaikilla neljällä Pohjois-Karjalan hirvitalousalueella. Maakunnan pohjoisosan hirvitalousalueella lupamäärä pienenee eniten, 22 prosenttia, edellisestä vuodesta. Pienin pudotus lupamäärässä on maakunnan eteläisellä hirvitalousalueella, jossa lupamäärä pienenee seitsemän prosenttia edellisvuodesta.

Edellisellä metsästyskaudella pyyntilupia myönnettiin 1 186 ja hirviä metsästettiin 1 367. Myönnetyt lupamäärät ovat riistanhoitoyhdistysten tekemien verotussuunnitelmien mukaisia.

Luonnonvarakeskus arvioi Pohjois-Karjalan hirvikannaksi edellisen metsästyskauden jälkeen 4 520 hirveä. Määrä oli 200 hirveä pienempi kuin vuotta aiemmin. Koko maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli 2,5 hirveä tuhannella hehtaarilla. Pohjois-Karjalan riistaneuvosto on asettanut hirvitalousaluekohtaiseksi tiheystavoitteeksi 2,5–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Hirvenmetsästyskausi alkaa lokakuun toisena lauantaina ja päättyy  15.1.2024.