Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
16.05.2023 12:36

Juuan uusi hallintosääntö valtuustolle

Juuan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle uuden hallintosäännön hyväksymistä niin, että hallintosääntö tulisi voimaan 1.8.2023. Samalla nykyisin voimassa oleva hallintosääntö kumottaisiin.

Hallintosäännössä kunnanhallituksen tehtäviä on tarkasteltu muihin vastaavissa asemissa oleviin kuntiin. Yleisesti ottaen toimielimille tulee enemmän linjattavia asioita oman alueensa osalta ja tehtävät ovat avattu seikkaperäisemmin hallintosääntöön.

Esimerkiksi hyvinvointilautakunnan tehtävissä painottuu jatkossa enemmän yleinen hyvinvointityö ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Aiemmin painotettiin enemmän oppimista ja sivistystyötä.

Ympäristölautakunta nimenä korvaa kuntarakennelautakunnan ja tälle siirretään rakennustarkastajan valinta sekä ratkaisuvalta lautakunnan alaisten taksojen päättämisestä. Nuorisovaltuuston edustajien osalta tulisivat pysyvät kirjaukset hallintosääntöön.

Johtavia viranhaltijoita kolme

Johtavien viranhaltijoiden määrää vähennetään ehdotuksessa niin, että palvelualuejohtajia olisi jatkossa kolme neljän sijaan. Sivistysjohtaja-rehtorin sekä kulttuuri-vapaa-aikajohtajan virat esitetään lakkautettavaksi ja näiden sijaan perustettaisiin koko palvelualueesta vastaava hyvinvointijohtajan virka.

Hyvinvointijohtajan alle ehdotetaan perustettavaksi uusi hyvinvointipäällikön virka koordinoimaan käytännön hyvinvointityötä.

Lukion rehtorin tehtävä on otettu erilliseksi, vaikkakin siihen on yhdistetty kansalaisopiston rehtorius. Tämän lisäksi rehtorille tulee opetusvelvollisuutta.

Teknisen toimen osalta nimike muutettaisiin vastaamaan yleisempiä linjauksia muissa kunnissa, samoin kuin johtavan viranhaltijan nimike muutettaisiin. Kiinteistö- ja aluepäällikön virka lakkautettaisiin ja tämän sijaan perustettaisiin kaksi uutta päällikön virkaa. Tässä perusteena on se, että työmäärä yhdellä päälliköllä on ollut suurempaa kuin mikä on kohtuullista.