Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
28.02.2023 11:44 Vaarojen Sanomat

Juuan seurakunta myy puuta

Juuan seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry:n metsäneuvoja Jari Kotipohjan tekemän leimausselosteen talousarvion mukaista metsänmyyntiä varten.

Vahvistetun metsätaloussuunnitelman mukainen leimausseloste kattaa 46,3 hehtaaria, josta avohakkuuta on 3,2 hehtaaria  ja harvennusta 43,1 hehtaaria. Hakkuuarvio on yhteensä 3 081 kuutiota ja leimikon kantorahatuloksi arvioidaan noin 90 000 euroa.

Samalla Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry:n metsäneuvoja Jari Kotipohjalle annetaan valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus kilpailutuksen suorittamiseksi ja puukaupan toteuttamiseksi.