Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
16.05.2023 13:30

Juuan seurakunnan kasvatuksen ohjaaja Tiina Reijonen opintovapaalle

Juuan ev.lut. seurakunnan kirkkoneuvosto on myöntänyt kasvatuksen ohjaaja Tiina Reijoselle opintovapaan sadan prosentin työajasta ajalle 1.8.2023-31.5.2024.

Reijonen on aiemmin saanut opintovapaata 1.1.-31.5.2023, ja hän  haki jatkoa opintovapaalle sosionomin opintoihin Karelia­ ammattikorkeakoulussa.

Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin. Lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa sekä niihin rinnastettavassa palvelusuhteessa olevaan henkilöön. Työntekijän palvelussuhde jatkuu opintovapaan aikana.

Kasvatuksen ohjaajan kokoaikaiseksi sijaiseksi kirkkoneuvosto nimesi Pauliina Kuikan ajalle 1.8.2023-31.5.2024. Hän on toiminut Tiina Reijosen sijaisena  1.1.-31.5.2023. Kuikka on nimetty myös kasvatuksen kesätyöntekijäksi 1.6.-2.7.2023, jolle ajalle Tiina  Reijonen on anonut vuosilomaa.