Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
14.12.2022 11:04 Vaarojen Sanomat

Juuan kunta vähentää vastuitaan Puljongin kiinteistöstä

Juuan kunnanhallitus hyväksyi maanantaina muutoksen vuokrasopimukseen, jolla Puljongille on vuokrattu teollisuuskiinteistö Vepsänjoentieltä. Uudessa vuokrasopimuksessa on vuokranantajan korjauskustannuksia koskeva vuosittainen 75 000 euron kustannuskatto, jonka ylimenevästä osasta Puljonki vastaa. Perusparannus- ja korjauskustannusten lopullinen maksaja määräytyy sen mukaan, toteutuuko osapuolten välinen kiinteistökauppa.

Vuokrasopimuksen muutoksella kunta välttyy kiinteistön mittavilta korjauskustannuksilta. Se tukee myös kunnan tavoitteita, jotka liittyvät tulevaisuudessa tapahtuvaan kiinteistön kauppaan.

Ellei muutosta olisi tehty, kunta olisi joutunut vuokrasopimuksen entisen ehtojen mukaisesti ottamaan vastuulleen merkittävät korjauskustannukset. Tätä ei ole nähty tarkoituksenmukaisena, koska kunnan tarkoituksena on myydä määräala kiinteistöstä sillä sijaitsevine rakennuksineen.

Juuan kunnalla ei ole varattuna investointirahaa teollisuusrakennuksen perusparannuksiin eikä teollisuusrakennukseen tehty investointi ole kunnan päätoimialaa. Onkin nähty tarkoituksenmukaiseksi, että vuokralainen, jolla on selkeä intressi ostaa kohde, tekee tarvittavat sijoitukset.

Uudessa vuokrasopimuksessa todetaankin, että maksimikustannuksen ylittävän osuuden lopullinen maksaja määräytyy sen mukaan, toteutuuko osapuolten välinen kiinteistön määräalan kauppa. Jos kiinteistön määräalan kauppa ei toteudu kahden vuoden ja kuuden  kuukauden kuluessa, vuokranantaja suorittaa vuokralaisen maksamat rakennuksen teknisen kunnossapidon kustannukset takaisin vuokralaiselle.

Mikäli vuokralainen haluaa välttämättömien toimenpiteiden yhteydessä tehdä kohteen tasoa parantavia muita toimenpiteitä, vastaa vuokralainen näistä kustannuksista lopullisesti itse. Poikkeuksen muodostavat rakennusmääräyksen, viranomaisen määräyksen tai muun pakottavan syyn takia tarpeelliset, kohteen tasoa parantavat toimenpiteet.