Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
30.06.2021 16:47

Jenna Gröhn varhaiskasvatuspäälliköksi

Juuan hyvinvointilautakunta on valinnut varhaiskasvatuspäällikön virkaan sosionomi Jenna Gröhnin 1.7. alkaen toistaiseksi tietyin ehdoin. 

Koska virkaan valitulla ei ole kasvatustieteen maisterin tutkintoa, valitun tulee suorittaa puuttuva tutkinto ennen vuotta 2030 voidakseen jatkaa varhaiskasvatuspäällikön vakituisessa virassa 1.1.2030 lukien.

Keskustelun aikana Darja Flogny teki muutosesityksen, ettei varhaiskasvatuspäällikön virkaa toistaiseksi täytettäisi ja rekrytointi jatkettaisiin. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä, toiminnallisesta kehittämisestä ja taloudesta. Tehtäväalueeseen kuuluvat varhaiskasvatuspalvelujen alueella hallinto ja kehittäminen, päiväkoti- ja perhepäivähoitopalvelut, varhaiserityiskasvatus ja muut mahdolliset varhaiskasvatuksen toiminnot.