Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
24.05.2022 09:08

Hallinto-oikeus jäädytti Puljonki-kaupan

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kieltänyt Juuan kunnanvaltuuston Puljongin kiinteistökauppaa koskevan päätöksen täytäntöönpanon. Kyseisestä valtuuston päätöksestä Ahti Puumalainen teki kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle.

Täytäntöönpanokieltoon liittyen Juuan kunnanhallitus päätti maanantaina hyväksyä kiinteistökauppaa koskevan esisopimuksen.  Esisopimuksella osapuolet varmistavat toistensa sitoutumisen kauppaan tilanteessa, jossa itse kaupan tekeminen ei ole vielä mahdollista.

Itse valituksen osalta hallinto-oikeus antaa päätöksen myöhemmin. Ennen kuin asiassa annetaan lainvoimainen päätös, kauppaa ei voida toteuttaa.

Samanaikaisesti esisopimuksen kanssa tehdasrakennusta koskevaa vuokrasopimusta muutetaan siten, että rakennuksen tulevien perusparannusten kustannusten jaosta sovitaan.