Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
06.07.2022 15:48

Hallinto-oikeus ei tutki kaivosvalitusta

Itä-Suomen hallinto-oikeus ei tutki 11 yksityishenkilön, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin ja Kansalaisten kaivosvaltuuskunnan tekemää valitusta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston varauspäätöksestä.

Tukes hyväksyi huhtikuussa Mineral Exploration Network (Suomi) Oy:n varausilmoituksen. Varausalue sijaitsee Juuan, Lieksan, Polvijärven, Kontiolahden ja Joensuun alueella.

Valittajat vaativat, että päätös on kumottava ja asia on palautettava Tukesille uudelleen käsiteltäväksi. Edelleen he vaativat, että päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta. Sen mukaan valituksenalaisella varauspäätöksellä ei ole sellaisia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa tarkoitettuja välittömiä vaikutuksia valittajien oikeuteen tai etuun alueen maanomistajina tai yhdistyksinä, että heillä olisi valitusoikeus asiassa.