Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
09.04.2024 14:19 Vaarojen Sanomat

Emmi Huttunen ma. tilapalvelupäälliköksi

Juuan kunnanjohtaja Henri Tanskanen on viranhaltijapäätöksellä nimennyt määräaikaiseen tilapalvelupäällikön virkaan ajalle 2.5.2024-30.4.2025 rakennusinsinööri AMK Emmi Huttusen.

Tilapalvelupäällikön tehtävään Juuan kunta kysyi suoraan kahta kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä, joista Huttunen todettiin haastattelujen jälkeen vahvemmaksi. Huttunen on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Nurmeksen kaupungilla kiinteistöhuollon suunnittelijana.

Juuan kunnan tilapalvelupäällikkö Kati Heinonen on irtisanoutunut vakituisesta tilapalvelupäällikön virasta. Hänen viimeinen työpäivänsä tehtävässä on 30.4. Asiasta on sovittu Heinosen kanssa erikseen.

Kunnanhallitus keskusteli siitä, että tilapalvelupäällikön rekrytointi on mahdollista toteuttaa tiedustelemalla suoraan paikallisilta työmarkkinoilta henkilöitä, jotka täyttävät kelpoisuusehdot ja ovat valmiita työskentelemään Juuan kunnan palveluksessa. Kuntarakennepalveluiden johtaja otti kokouksen jälkeen yhteyttä kahteen henkilöön. He olivat edellisenä vuonna onnistuneet haastattelutilanteessa, ja sen jälkeen tiedustelleet kunnalta työmahdollisuuksia, vaikka eivät tuolloin tulleet valituiksi kuntarakennepalveluiden avoinna oleviin virkoihin.

Kelpoisuusvaatimuksena tilapalvelupäälliköltä edellytetään kiinteistöihin, maankäyttöön, energiaan, ympäristötekniikkaan tai rakentamiseen soveltuvaa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa, vastaavaa ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Myös vastaava teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu insinöörin/teknikon tutkinto katsotaan kelpoisuusehdot täyttäväksi tutkinnoksi.