Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
30.05.2023 11:56 Vaarojen Sanomat

Ellin Taitajille kunnan laina

Juuan kunnanhallitus on myöntänyt yhteensä 9 000 euron lainan Ellin Taitajat ry:lle väliaikaisrahoitukseksi kivenveistokilpailujen ja sen oheistapahtumien järjestämiseksi.

Lainaehtojen mukaan korkoa ei peritä ja laina on maksettava takaisin viipymättä yhdistyksen saatua maakuntaliiton ja Leader-yhdistyksen myöntämät avustukset kuitenkin viimeistään 30.12.2023.

Päätöksen perustelujen mukaan kivenveistotapahtumalla on myönteinen vaikutus Juuan kunnalle muun muassa julkisuuden kautta ja rahoitus tukee tapahtuman järjestämistä. Lainan myöntäminen on vähäriskistä toimintaa ja laina kohdistuu voittoa tavoittelemattomaan toimintaan.

Saamallaan lainalla Ellin Taitajat pystyy maksamaan laskut ennen Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja Vaara-Karjala Leaderilta saatavia avustuksia ja myyntituottojen toteutumista. Edellä mainitut. toimijat maksavat avustukset vasta jälkikäteen kustannusten toteuduttua.

Ellin Taitajat ry järjestää Kivenveiston kansainvälisen ja SM-kilpaiIut ja kivenveistotapahtuman 28.-30.7.2023 Juuassa, Keskuspuistossa.