Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
09.03.2022 11:58

Edustajat jätehuollon yhteistyöryhmään

Juuan kunnanhallitus on nimennyt ehdokkaansa edustajiksi jätehuollon alueelliseen yhteistyöryhmään. Ehdokkaaksi varsinaiseksi edustajaksi nimettiin tekninen johtaja Timo Möttönen ja ehdokkaaksi varajäseneksi rakennustarkastaja Jarmo Kallinen.

Jätelain mukaista alueellista yhteistyöryhmää ollaan perustamassa Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ely-keskusten alueelle. Itä-Suomen laajuisella yhteistyöllä tuetaan valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja seurantaa. Lisäksi käsitellään jätelainsäädännön keskeisiä muutoksia ja jätehuoltosektorin ajankohtaisia asioita.

Alueellinen yhteistyöryhmä muodostuu kolmen ELY-keskuksen toimialueen kuntien, toiminnanharjoittajien, säätiöiden ja yhdistysten edustajista. Yhteistyöryhmän kooksi on ajateltu noin 35 edustajaa niin, että jokaisesta maakunnasta tulee edustajia tasapuolisesti.