Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
02.02.2022 10:18

Ahti Puumalainen ei saanut pyytämiään arviokirjoja

Juuan kunta ei luovuta Ahti Puumalaiselle tämän pyytämiä Puljonki-kauppaan liittyviä arviokirjoja. Päätöstä kunta perustelee liikesalaisuuksilla ja neuvotteluasemansa vaikeutumisella. 

Ahti Puumalainen on pyytänyt kopiota Juuan kunnan

laadituttamasta arviokirjasta, joka koskee Vepsänjoentiellä sijaitsevia

kiinteistöjä. Samoin Puumalainen on pyytänyt kopiota Puljonki Oy:n/Nestlen

laadituttamasta kuntoarviosta koskien Puljongin vuokraamia tiloja.

 

Kielteistä päätöstään Juuan kunta perustellaan siten, että

arviokirjat sekä kuntoarvio pitävät sisällään toisen osapuolen

liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia tietoja. Niiden on katsottu olevan salassa

pidettäviä korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksellä.

 

Arviokirjaan sisältyvät tiedot kiinteistön vuokraoikeudesta

niillä sijaitsevine rakennuksineen ja liittymineen ja niiden arvioiduista

markkina-arvoista ja arvioinnin tarkkuudesta on pidettävä julkisuuslain

perusteella salassa pidettävinä, koska asiakirja vaikuttaa kunnan

neuvotteluasemaan mahdollisissa tulevaisuuden kiinteistökaupoissa koskien

kunnan kiinteistöjä.

 

Päätöksen asiassa teki hallintojohtaja Aki Jäppinen

viranhaltijapäätöksenä.