Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
11.10.2022 10:51

Ahmovaaran asemakaavatyö käyntiin

Ahmovaaran alueelle ryhdytään laatimaan asemakaavaa, Juuan kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan. Tarkoitus on, että asemakaavan laadinnan tekninen prosessi lähtee liikkeelle ilman aiheetonta viivytystä vielä kuluvan vuoden aikana.

Päätöksen perustelujen mukana Juuan kunta on sitoutunut kehittämään Koli-Ahmovaaran aluetta yhdessä Lieksan kaupungin kanssa yritysten ja yksityishenkilöiden sekä kolmannen sektorin tarpeita ajatellen. Alueen kehittämistä ilman asemakaavaa ei katsota tarkoituksenmukaiseksi.

Koli-Ahmovaara alueelle on laadittu Juuan ja Lieksan yhteinen Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ ja Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+. Kaavat ovat saaneet lainvoiman vuoden 2022 aikana. Hyväksytyt kaavat eivät salli merkittävää rakentamista, joten alueelle on Ahmovaaran osalta laadittava asemakaava, jossa määritellään tarkemmin alueiden käytöstä.

Alueen uusi suunnittelu ja käyttötarkoitukset ovat olleet esillä Koli-Ahmovaara osayleiskaavan ja strategisen kaavan luonnoksissa ja esittelyissä. Nyt käsillä olevassa vaiheessa ei nähdä tarpeellisena pitää erillistä yleisötilaisuutta.

Tässä vaiheessa ei asiaan myöskään liity vielä tarkennettuja tai uusia maankäytöllisiä tavoitteita tai tarkkoja aluerajauksia osayleiskaavan puitteissa. Vasta kun asemakaavan arviointiryhmän tulokset ovat valmisteltu, kaavatyön hankinta päätetään erikseen kunnanhallituksessa.

Kunnanhallitus valtuutti lisäksi kunnanjohtajan asettamaan kaavoitustyöryhmän suunnittelemaan ja arvioimaan kaavan tarpeet ja mahdollisuudet yhteistyössä maanomistajien ja yritysten kanssa.