Tänään on sunnuntai 07.03.2021

Uutiset

Tarhatien siltahankkeelle kunnan väliaikaisrahoitus

Juuan kunnanhallitus on päättänyt myöntää Tarhatien yksityistieosuuskunnalle 75 000 euron lainan väliaikaisrahoituksi. Lainaehtojen mukaan tiekunta maksaa lainan takaisin Juuan kunnalle heti Pohjois-Savon ely-keskuksen maksettua valtionavustuksen tiekunnalle, mutta kuitenkin viimeistään 31.12.2021 mennessä.

Tarhan yksityistiekunta haki lokakuun lopussa

väliaikaisrahoitusta Juuan kunnalta. Väliaikainen rahoitus koskee sillan

rakentamista Tarhatielle Juuanjoen yli. Koko sillan rakentamisen kustannusarvio

on 195 300 euroa. Pohjois-Savon ely-keskus on myöntänyt sillanrakentamiseen

avustusta 146 475 euroa. Juuan kunta on yksi tiekunnan osakkaista, ja kunnan

investointisuunnitelmassa määrärahoja sillan rakentamiseen on varattu 60 000

euroa.

 

Tiekunta on hakenut kunnalta 28.10. avustushakemuksella

investointimäärärahaan varattua määrärahaa yhteensä 48 825 euroa.

 

Sillan rakentaminen on katsottu olevan

elinkeinopoliittisesti kannattavaa, koska alueella toimii kannattavaa

liiketoimintaa ja kunnan omia metsätiloja

 

Kunnan myöntämä väliaikainen rahoitus tulee hankkeen

aloituskustannusten ja -maksatuksen kattamiseen. 

 

 

Verkkolehteä voivat lukea vain kirjautuneet käyttäjät. Kirjaudu palveluun