Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
02.04.2024 12:31 Vaarojen Sanomat

Tilapalvelupäällikkö Kati Heinonen irtisanoutui

Juuan kunnan tilapalvelupäällikkö Kati Heinonen on 18.3. ilmoittanut irtisanoutumisestaan.

Juuan kunnanhallitus sai irtisanoutumisen tiedokseen viime viikon kokouksessa. Samalla kunnanhallitus päätti, että tilapalvelupäällikön tehtävä täytetään määräaikaisesti ja ilman julkista hakumenettelyä enintään yhdeksi vuodeksi. Rekrytoinnista päättäminen tapahtuu hallintosäännön mukaisesti.

Kunnanhallitus on käynnistänyt talouden tasapainottamistyön helmikuussa päättämillä ratkaisuillaan. Vaikka tilapalvelupäällikön tehtävää ei sellaisenaan ole tarkoitus lakkauttaa, virka voi olla osa tehtävämuutoksia. Ne täsmentyvät seuraavan vuoden aikana. Tämän takia tehtävää ei tässä vaihessa täytetä vakinaisesti.

Koska Kati Heinosen virkasuhde on kestänyt alle viisi vuotta, hänen irtisanomisajan pituus on 14 vuorokautta. Tällöin viran viimeinen päivä olisi ollut 2.4.2024.

Kunnanjohtaja Henri Tanskanen on käynyt Heinosen kanssa alustavia keskusteluja siitä, että työnantaja ja työntekijä voivat sopia vapaasti irtisanomisajasta. Siten uuden tilapalvelupäällikön rekrytointi saadaan käynnistettyä ja keskeneräiset tehtävät valmiiksi. Alustavasti on sovittu Heinosen jatkosta laissa säädetyn minimin jälkeenkin. Virka päättyy viimeistään uuden henkilön aloittaessa, mahdollisesti jo aiemmin.

Heinosen esihenkilö ja kunnanjohtaja pyrkivät sopimaan asian niin, ettei tilapalveluiden toiminta häiriinny. Mahdollisesti Heinonen voi perehdyttää osaltaan uutta henkilöä. Tästä tulee sopia erikseen.