Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
14.11.2023 12:00 Vaarojen Sanomat

Riitta Karppinen vapaa-aikakoordinaattoriksi

Juuan kunnan vapaa-aikakoordinaattorin toistaiseksi voimassa olevaan toimeen on valittu Riitta Karppinen Polvijärveltä. Varalle valittiin Satu Kultanen Lappeenrannasta. Valinnat teki hyvinvointijohtaja Virpi K. Nevalainen viranhaltijapäätöksenä.

Juuan kunnassa oli haettavana vapaa-aikakoordinaattorin toimi 2.10.2023-19.10.2023. Määräaikaan mennessä tehtävään tuli 11 hakemusta. Haastatteluihin kutsuttiin viisi hakijaa. Haastatteluihin valikoituivat hakijat, joiden koulutus ja kokemus vastasivat parhaiten haettavana olevan työtehtävän sisältöä.

Haastattelut toteutuivat 26.10.-2.11.2023. Haastattelijoina toimivat hyvinvointijohtaja Virpi K. Nevalainen, hyvinvointipäällikkö Anne Niskanen sekä liikunnanohjaaja Mari Ovaskainen. Haastateltaville esitettiin samansisältöiset kysymykset ja haastattelun lopussa oli aikaa myös haastateltavien kysymyksille.

Hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen ja haastatteluissa ilmenneen soveltuvuuden mukaan haastatteluryhmä päätyi yksimielisesti valitsemaan vapaa-aikakoordinaattorin toimeen Riitta Karppisen ja varalle Satu Kultasen.

Vapaa-aikakoordinaattorin tehtävässä korostuu kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia edistävien toimien suunnittelu, kehittäminen sekä toiminnan toteuttaminen.