Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
03.10.2023 11:50

Kuntalaisaloite kevyen liikenteen väylästä Juuan SEO-asemalta Räksiinalavan risteykseen

Juukalainen Raimo Laine on tehnyt kuntalaisaloitteen kevyen liikenteen väylän jatkamisesta Juuan SEO-asemalta Räksiinalavan risteykseen. Joensuuntien varteen esitetyn väylän pituus olisi noin 2,5 kilometriä.

Aloitteen viime viikolla käsitellyt Juuan kunnanhallitus päätti, ettei kunta toteuta aloitteessa esitettyjä toimenpiteitä ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kunnanhallitus päätti saattaa kuntalaisaloitteen tiedoksi Pohjois-Savon ely-keskukselle ja kehotti Suomen valtiota selvittämään asiaa.

Päätöksen perustelujen mukaan kyse on valtion vastuulla olevasta tieverkosta, eikä kunnalla ole alueella omistuksessaan maata. Juuan kunnalla ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa, vaan asia kuuluu valtion toimivallan piiriin.

Laineen aloitteen mukaan valtatie 6 on edellä mainitulla tieosuudella erittäin vilkasliikenteinen väylä, jossa raskaan liikenteen osuus on huomattava. Tiellä liikkuu paljon myös pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Väylä on monelle kuntoilulenkki, jota käytetään paljon. Lisäksi kyseisen tieosuuden varrella sijaitsee teollisuuskiinteistö sekä liittymiä kotitalouksiin.

Tieosuudella on aloitteen perustelujen mukaan sattunut jo useampi liikenneonnettomuus, viimeisin vakavampi viime talvena. Lisäksi tieosuudella ei ole valaistusta ja nykyinen tienreuna on olematon jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Nopeusrajoitus kesäisin on 100 km/h. Kyseisellä tieosuudella tapahtuu paljon autojen ohituksia vaarantaen  jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.