Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
24.11.2021 18:35

Kirkollisveroksi esitetään 1,7 prosenttia

Juuan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle ensi vuoden talousarvion laadinnan pohjaksi 1,7 prosentin tuloveroa. Kirkollisverotuloja on arvioitu kertyvän 646 000 euroa ja valtion rahoitusta 89 500 euroa. Eli yhteensä 735 500 euroa.

Ensi vuoden talousarvion käyttötalousosan toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat 912 255 euroa ja toimintatuotot 214 750 euroa.

Henkilöstömenot sivukuluineen olisivat 521 090 euroa, eli 57,1 prosenttia kaikista toimintamenoista. Päätoimisen henkilöstön määrä on yhdeksän henkilöä.

Vuosikate osoittaa arvion mukaan ylijäämää 3 255 euroa ja tilikauden tulos arvion mukaan alijäämää 65 875 euroa. Poistojen osuus on 69 130 euroa.

Investointeihin esityksessä on varattu ensi vuodelle 20 000 euroa.