Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti vuodesta 1969.
Uutiset
05.07.2024 13:45 Vaarojen Sanomat

Juukaan 163 hirvenpyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 1 253 hirvenpyyntilupaa tulevalle metsästyskaudelle. Myönnetty lupamäärä on 25 prosenttia suurempi kuin edellisellä metsästyskaudella, jolloin pyyntilupia oli 998 ja hirviä metsästettiin 1 162.

Juuan riistanhoitoyhdistyksen alueelle riistakeskus myönsi 163 hirvenpyyntilupaa. Viime metsästyskaudella Juuassa kaadettiin 102 hirveä.

Myönnetyt lupamäärät ovat riistanhoitoyhdistysten tekemien verotussuunnitelmien mukaisia. Pyyntilupien määrä lisääntyi selvästi maakunnan länsiosan hirvitalousalueella. Myös maakunnan pohjoisosan ja keskiosan hirvitalousalueilla lupamäärä kasvoi edellisvuodesta. Eteläisellä hirvitalousalueella edellisen metsästyskauden metsästys pienensi hirvikantaa ja siellä lupamäärä pienenee 12 prosenttia.

Luonnonvarakeskus arvioi Pohjois-Karjalan hirvikannaksi edellisen metsästyskauden jälkeen 4 990 hirveä. Määrä oli 470 hirveä suurempi kuin vuotta aiemmin. Koko maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli 2,8 hirveä tuhannella hehtaarilla. Pohjois-Karjalan riistaneuvosto on asettanut hirvitalousaluekohtaiseksi tiheystavoitteeksi 2,5–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Hirvenpyyntiluvanhakijoita oli Pohjois-Karjalassa tänä vuonna 190. Hirvenmetsästyskausi alkaa lokakuun toisena lauantaina ja päättyy 15.1.2025.